Risk för förväxling: färgen på insulinpennor med Fiasp ändras

den 26 mars 2018

Färgen på förfyllda pennor med det snabbverkande insulinet Fiasp ändras från gul till röd och gul efter att patienter har förväxlat Fiasp med det långverkande insulinet Tresiba, vilket i EU är tillgängligt som ljusgröna pennor. Förväxlingarna kan orsaka hypo- eller hyperglykemi (låga eller höga blodsockernivåer).

Patienter som har ordinerats båda dessa läkemedel bör vara försiktiga för att undvika att förväxla dem och sjukvårdspersonal bör upplysa patienterna om risken, särskilt under den period då de gula Fiasp-pennorna fortfarande är tillgängliga. Apotekspersonal och medicinkliniker kommer att få ett brev med denna information och en tidsplan för när de röda och gula Fiasp-pennorna kommer att introduceras.

Fiasp och Tresiba är läkemedel som innehåller insulin som används för att kontrollera blodsockernivån hos patienter med diabetes. Fiasp är ett snabbverkande insulin (insulin aspart) som ska injiceras vid måltider, medan Tresiba (insulin degludek) har en långverkande effekt och injiceras en gång om dagen. Genom att använda båda läkemedlen kan patienterna kontrollera blodsockret under hela dagen.

 

Figur 1. Ny röd och gul Fiasp-penna

 

Figur 2. Nuvarande gul Fiasp-penna och ljusgrön Tresiba-penna

Gul vit och svart insulinpenna

ljusgrön insulinpenna

Information till patienter

  • Färgen på förfyllda pennor med Fiasp ändras från gul till röd och gul.
  • Detta är en följd av att förväxlingar har skett mellan Fiasp, ett snabbverkande insulin, och Tresiba, ett långverkande insulin.
  • Fiasp ska injiceras vid måltider och Tresiba ska injiceras en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag, enligt din läkares ordination.
  • Innan varje injektion, kontrollera namnet på läkemedlet. Var extra försiktig om du förbereder injektioner i dåligt ljus för att säkerställa att du använder rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.
  • Kontakta sjukvårdspersonal omedelbart om du har förväxlat injektionerna. Sjukvårdspersonal kan också ge dig råd om du har några frågor om din behandling.

Information till sjukvårdspersonal

  • Vid utlämnande eller förskrivning av Fiasp, kontrollera om patienten även använder Tresiba.
  • Om så är fallet, påminn patienten om att det är viktigt att vara noggrann och inte förväxla dessa två läkemedel på grund av risken för hypo- eller hyperglykemi.
  • Upplys patienterna om att kontrollera insulinets namn före varje injektion och att vara extra försiktig när injektioner förbereds i dåligt ljus.
  • Biverkningar relaterade till Fiasp eller Tresiba, inklusive feladministrering, ska rapporteras till Novo Nordisk eller till Läkemedelsverket.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Kontakt

Via växel 018 - 17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies