Riskerna med Zinbryta överväger nyttan

den 22 maj 2018

MS-läkemedlet Zinbryta har återkallats från sjukhus och apotek och marknadsförs inte längre.

EMA:s säkerhetskommitté PRAC har bekräftat att användning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab beta), som används för multipel skleros (MS), kan innebära risk för allvarliga och potentiellt dödliga immunreaktioner med påverkan på hjärna, lever och andra organ.

Patienter kan utsättas för risk från start av behandling till flera månader efter att behandling har avslutats. Det är inte möjligt att förutse vilka patienter som kan komma att drabbas. PRAC bekräftar därför sin tidigare slutsats att riskerna med Zinbryta överväger nyttan för patienter med MS.

Sjukvårdspersonal bör fortsätta att övervaka de patienter som har behandlats med Zinbryta i linje med de rekommendationer som utfärdades i mars 2018.

Inga omedelbara åtgärder vidtas efter PRAC:s granskning eftersom Zinbryta inte längre marknadsförs. Den 27 mars 2018 drogs marknadsföringstillståndet tillbaka på begäran av företaget som marknadsförde läkemedlet, Biogen Idec Ltd. Zinbryta finns inte längre tillgängligt på sjukhus och apotek.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverkets växel
Telefon: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies