Samlad lista över restnoterade läkemedel

den 7 februari 2018

Från den 7 februari 2018 finns det en samlad lista över alla läkemedel som anmäls restnoterade, och information om möjliga alternativ till dessa, här på Läkemedelsverkets webbplats.

För att minimera konsekvenserna av restnoteringar och göra det lättare att hitta aktuell information om kommande, pågående och avslutade restnoteringar, inför Läkemedelsverket en samlad lista på sin webbplats. Dessutom kommer listan att tillgängliggöras i ett format som kan läsas in till vårdens IT-stöd.

Det här leder till att det blir enklare att se vad som är restnoterat, hur länge restnoteringen varar och vilka andra läkemedel som kan utgöra alternativ till det som är restnoterat.

Ett läkemedel som det marknadsförande företaget under en period inte kan leverera benämns "restnoterat". Antalet restnoterade läkemedel har ökat stadigt under ett antal år och är ett växande bekymmer för både vården och patienterna.

Listan omfattar läkemedel som anmäls från och med den 7 februari 2018.

Publicering på webb och som xml-flöde

Publicering kommer att ske på Läkemedelsverkets webbplats, samt i form av ett xml-flöde, som kan användas av andra IT-stöd, till exempel förskrivarstöd ute i vården och expedieringsstöd på apoteken.

Alla restnoteringar ska rapporteras av företagen

Från och med den 7 februari 2018 ska företagen rapportera samtliga restnoteringar till Läkemedelsverkets nya e-tjänst, till skillnad från tidigare då bara särskilda fall rapporterades.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Karin Gårdmark Östh, koordinator
018 - 17 46 15

Eva Arlander, enhetschef
018 - 16 77 17

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies