Systemstopp för licenser fredag 26 oktober

den 23 oktober 2018

Systemuppdateringar gör att Läkemedelsverket inte kan hantera licensansökningar fredagen den 26 oktober.

Det kommer fortfarande vara möjligt för förskrivare att skicka in motiveringar i ehälsomyndighetens system för licens, KLAS. Det går även bra för apotek att ansöka om licens, men dessa kommer att behandlas först på måndagen.

Vid medicinskt brådskande ärenden kontakta Läkemedelsverket via telefon 018 17 46 60 mellan klockan 9-11 samt 13-15. Frågor som inte innehåller känsliga personuppgifter kan mejlas till e-post: licensgruppen@lakemedelsverket.se

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies