Två nya ämnen regleras som narkotikaprekursorer i EU

den 4 juni 2018

Europeiska kommissionen har beslutat att 4-anilino-N-fenetylpiperidin (ANPP) och N-fenetyl-4-piperidon (NPP) ska tas upp som narkotikaprekursorer i kategori 1 från och med den 7 juli 2018, vilket innebär krav på tillstånd från Läkemedelsverket vid hantering av ämnena.

 Det finns tecken på olaglig tillverkning av ANPP och NPP i EU. Båda ämnena kan i sin tur användas vid tillverkning av fentanyl och fentanylanaloger som vid missbruk har orsakat ett ökande antal överdosrelaterade dödsfall i bl a Sverige. Vid samråd med företrädare för den kemiska industrin har det framkommit att ämnena endast har begränsad legal användning i EU.

Mot denna bakgrund har EU-kommissionen beslutat att ämnena ANPP och NPP ska läggas till i kategori 1 av förtecknade ämnen i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005. Beslutet träder ikraft 7 juli 2018.

Från ovanstående datum krävs tillstånd från Läkemedelsverket för import, export, handel och innehav av ANPP och NPP samt deras stereoisomerer och salter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Carolina Birgner, utredare
Telefon: 018-16 77 42

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies