Välkommen på informationsmöte om säkerhetsdetaljer på läkemedel

den 15 februari 2018

Vid mötet kommer Läkemedelsverket att ge närmare information i olika frågor som rör EU-bestämmelserna om säkerhetsdetaljer på läkemedel i förordning (EU) nr 2016/16.

En av frågorna som kommer beröras är frågan om avaktive­ring av säkerhetsdetaljer när läkemedel säljs till konsument, till sjukhus och till andra sjuk­vårds­inrätt­ningar.

Socialdepartmentet finns på plats för att ge viss informa­tion i frågor om eventuella anpassningar av svensk rätt med anledning av EU-rätten.

Tid och plats

Måndag 12 mars kl. 13 på Eklundshof i Uppsala.

Målgrupper

Främst öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, sjukhus och andra som köper in läkemedel till sjukvårdsinrättningar.
Men även partihandlare som säljer läkemedel, inklusive vacciner, direkt till vårdgivare.

Vi tar gärna emot frågor i förväg inför mötet. Skicka dina frågor i anmälningsformuläret.

 Till anmälningsformuläret

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Anna Beckman Gyllenstrand
Tel: 018-17 26 35

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies