Seminarier om läkemedelssäkerhet

den 10 januari 2020

Den 22 november 2019 höll Läkemedelsverket ett heldagsseminarium om läkemedelssäkerhet för hälso- och sjukvårdspersonal. Nu finns filmer och presentationer från seminariet publicerade.

Kunskapen om ett läkemedels egenskaper är aldrig fullständig när det godkänns för användning utan utvecklas allt eftersom man får ny erfarenhet om läkemedlet. Kunskapen genereras både från kliniska studier, från biverkningsrapporteringen och från den samlade vetenskapen. Här har personal inom hälso- och sjukvården en viktig roll genom att bidra till ökad kunskap om läkemedel i praktisk användning.

Under seminariedagen om läkemedelssäkerhet gavs en rad olika perspektiv på området i syfte att öka förståelsen för vad läkemedelssäkerhet innebär och vad som är viktigt för hälso- och sjukvården att känna till vid läkemedelsanvändning.

Nu kan du se alla seminarier via Youtube och ta del av presentationsmaterialet.

 Läkemedelssakerhet 2019

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies