Begränsa förskrivningen av neuroleptika

den 20 december 1999

SBU presenterade 1997 sin rapport "Behandling med neuroleptika" (SBU-rapport 133). Slutsatsen av denna var att "Neuroleptikabehandling … skall därför förbehållas patienter med svåra psykotiska tillstånd". "Det finns inte heller vetenskapligt stöd för neuroleptikabehandling vid sömnstörning, ångest, depression, delirium tremens och heroinavgiftning, eftersom de marginella fördelarna uppvägs av betydande biverkningar vid behandlingen."

Det konstaterades i rapporten att det sker en betydande förskrivning av neuroleptika på indikationer som saknar vetenskapligt underlag om fördelar för patienten. Att detta även gäller fortfarande framgår av Svensk Läkemedelsstatistik (Apoteket AB) från 1998. Endast 45% av förskrivningen sker till patienter med psykoser. Detta är visserligen en större andel än 1987 (32%) men ändå mindre än hälften. Hela 29% av förbrukningen går till patienter med diagnosen "psykoneuros ". Om man ser på hur patienter med olika diagnoser behandlas finner man att 15% av patienter med diagnosen psykoneuros förskrivs neuroleptika, 4% med diagnosen sömnsvårigheter och 3% som lider av depression. Det finns således stort utrymme för förbättrad förskrivning avseende neuroleptika.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies