Biverkningar av naturläkemedel

den 11 maj 1999

Läkemedelsverket får ibland biverkningsrapporter där misstänkt preparat är ett naturläkemedel, men dessvärre med mycket knapphändiga uppgifter om preparatets namn, beredningsform, styrka, tillverkare och aktiv/a substans/er. Detta leder kanske till att vi inte med säkerhet kan identifiera produkten och kan därmed inte bedöma rapporten och lägga in den i vår databas.

När patienten anger användande av naturläkemedel i samband med biverkan är det därför angeläget att be patienterna om noggranna uppgifter om produkten. Om patienterna har förpackningen med sig, be då att få kopiera ytterförpackningen eller etiketten och bifoga dessa till biverkningsrapporten. Det går naturligtvis bra att bifoga originalförpackningen. Är patienten osäker på produktens namn etc, be då patienten skicka förpackningen eller kopia av förpackningen till mottagningen. Har patienten kastat förpackningen, hör då om det finns möjlighet att kontakta inköpsstället och få korrekta uppgifter om produkten för att sedan sända dem till mottagningen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies