Doryx (doxycyklinhydroklorid) och esofagusskada - en sammanställning av åtta rapporterade fall

den 11 maj 1999

Doryx kapslar ska tas med vätska (minst 100 ml) i stående för att förebygga esofagusskada. Doryx kapslar bör hellre tas på morgonen än på kvällen. Läkemedelsverket uppmanar sjukvården att rapportera esofagusskador som kan knytas till Doryx.

Att doxycyklinhydroklorid kan framkalla esofagusskada är välkänt. I det svenska biverkningsregistret finns 46 fall av esofagusskada rapporterade för doxycyklin för vilka sambandet bedömts som troligt. Av dessa inträffade 38 före 1983 då doxycyklinhydroklorid försvann från den svenska marknaden. Inga doxycyklininducerade esofagusskador rapporterades efter 1983 förrän Doryx introducerades (1994). Sedan 1997 har totalt åtta fall rapporterats (Tabell I).

Sammanfattningsvis var medianåldern för patienterna 27 år (14-59 år). Fem var kvinnor och tre var män. Behandlingstid fram till symtomdebut var 7-8 dagar (från en dag till 13 dagar). En patient tog kapseln med vatten i samband med frukost, medan två patienter antagligen tog kapseln utan tillräckligt med vätska eller på kvällen. Information om hur läkemedlet intogs saknas för fem patienter. Fyra patienter fick diagnosen esofagit och fyra esofagusulceration. Diagnoserna ställdes/bekräftades med esofagoskopi i sex av de åtta fallen.

1998 fanns tre doxycyklinpreparat i Sverige. Det mest sålda var Vibramycin (karragenat i tabletterna och hyklat i mixturen) och Doxyferm (monohydrat, tabletter och infusionskoncentrat). Den produkt som mest markant ökar i försäljning är Doryx (hydroklorid, kapslar) (Figur 1). Totalt såldes cirka 2,6 miljoner DDD (1 DDD = 100 mg) av Doryx i Sverige under 1995-1998. Om man antar att det förskrivs 100-200 mg dagligen i tio dagar per kur skulle detta innebära 130 000-260 000 behandlingar under denna period.

När de två första fallen av esofagusskada i anslutning till Doryx rapporterats publicerades 1997 två artiklar om detta i Information från Läkemedelsverket (1, 2) och kontakt togs med företaget. Härefter har flera fall rapporterats trots information om att Doryx måste intas med vätska.

Det är av största vikt att informera om att Doryx kapslar måste tas med vätska (minst 100 ml) medan patienten står upp och att patienten sedan skall förbli upprätt i minst 30 minuter. Doryx kapslar bör hellre tas på morgonen än på kvällen. Läkemedelsverket uppmanar sjukvården att rapportera esofagusskador som kan knytas till Doryx.

Referenser

1. Doryx - esofagusskada: Informera patienten och rapportera nya fall. Information från Läkemedelsverket 1997;8:3.

2. Esofagusskador av läkemedel - en översikt. Information från Läkemedelsverket 1997;8:5.
 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies