Dosering av Losec till barn

den 20 december 1999

Doseringsrekommendationer för Losec MUPS anpassade specifikt till barn finns idag inte införda i Fass eftersom erfarenheten av behandling av barn är begränsad (1-6). Läkemedelsverkat anser dock att det finns tillräckligt mycket data för att ge en dosrekommendation för att vägleda förskrivaren i situationer där barn kan behöva behandling.

Följande doseringar rekommenderas från Läkemedelsverket vid behandling av barn med Losec MUPS. Om minskning av saltsyraproduktionen anses nödvändig (ex.vid svår reflux oesofagit), kan doser om 0.5-1 mg/kg prövas. Vid osäkerhet om optimal effekt, kan kontinuerlig pH-mätning ske för dostitrering.

Följande doseringsförlag kan prövas till barn 2-11 år:

10-20 kg: 10 mg en gång dagligen
> 20 kg: 20 mg en gång dagligen

Vid terapisvikt kan dosen ökas till 20 resp. 40 mg en gång dagligen.

Omeprazols metabolism katalyseras av leverenzymet CYP2C19 (7). Omkring 2 % av befolkningen saknar detta enzym och kallas därför "långsamma metaboliserare" Hos vuxna "långsamma metaboliserare" har fem gånger högre exponering av omeprazol än normalbefolkningen observerats (8,9). Denna skillnad saknar dock sannolikt klinisk betydelse. Hos barn som är "långsamma metaboliserare" saknas information om hur mycket exponeringen är förhöjd. Då den kliniska erfarenheten (framför allt vid långtidsbehandling) hos barn är begränsad, kan barnen genotypas för CYP2C19 innan behandlingen insättes. Hos barn som är långsamma metaboliserare kan skärpt övervakning alternativt annan terapi övervägas. För genotypning tas minst 200 mikroliter helblod i EDTA-- rör. För övriga provtagningsrutiner, hänvisas till respektive laboratorium.

Analysen utföres för närvarande av Avdelningarna för Klinisk Farmakologi på Akademiska sjukhuset (018-66 42 60) och Huddingen sjukhus (08-58580000). 

Referenser:

  1. J Pediatr. 1993; 123(1):148-54
  2. Arch Pediatr Adolesc Med 1995; 149(3)267-71
  3. Kato S, Ebina K, Fuji K, Chiba H and Nakagawa H. Effect of omeprazole in the treatment of refractory acid-related diseases in childhood: Endoscopic healing and twenty-four-hour intragastric acidity. J Pediatr 1996;128:415-21.
  4. Dig Dis Sci 1997;42(2):293-9
  5. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997;24(5):528-32
  6. Dig Dis Sci 1999;44(1):134-9
  7. Chang M, Dahl ML, Tybring G, Gothardson E, Bertilsson L. Use of omeprazole as a probe drug for CYP2C19 phenytonin hydroxylation Phenotype and CYP2C19 genotype. Pharmacogenetics 1995; Dec;5(6):358-363.
  8. Andersson T, Holmberg J, Rohss K, Walan A. Pharmacokinetics and effect on caffeine metabolism of the proton pump inhibitors, omeprazole, lansoprazole, and pantoprazole. Br J Clin Pharmacol 1998; Apr;45(4):369-75.
  9. Furuta T, Ohashi K, Kosuge K, Zhao ZJ, Takashima M, Kimura M et al. CYP2C19 genotypr status and effect of omeprazole on intragastric pH in humans. Clin Pharmacol Ther 1999;65:552-61.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies