Farliga reklamråd om tea tree-olja

den 16 augusti 1999

I ett reklamutskick från ICA Maxi har hundägare föreslagits att använda tea tree-olja i hundens bad för att förebygga fästingangrepp. Rekommendationen bygger på uppgifter från en hemsida som tillhör Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Då flera fall rapporterats om hundar som fått förgiftningssymtom, bland annat förlamning, efter användande av oljan avråder Läkemedelsverket från all användning av tea tree-olja på hund.

Det finns sedan ett halvår två godkända naturläkemedel innehållande 100 % tee tree-olja. I samband med att produkterna godkändes krävde Läkemedelsverket att företagen införde varningstexten "Rekommenderas ej till djur" i produkternas patientinformationsblad (bipacksedlar).

Läkemedelsverket önskar även rikta uppmärksamhet till de behandlingsrestriktioner som finns vad gäller användande av tee tree-olja på människa. Även denna information finns beskriven i patientinformationsbladen. Oljan skall t ex alltid spädas före användning, endast användas för utvärtes bruk och rekommenderas generellt sett ej till gravida, ammande eller barn under 12 år.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies