Fråga alltid män med misstänkt hjärtinfarkt och angina pektoris om intag av Viagra!

den 16 augusti 1999

Läkemedelsverket har upprepade gånger framhållit risken för kraftiga blodtrycksfall vid tillförsel av nitroglycerin eller andra nitrater inom 24 timmar efter intag av Viagra och vice versa. Intag av Viagra framkommer antagligen inte alltid vid sedvanlig anamnesupptagning. Det är därför mycket viktigt att speciellt patienter med verifierad eller misstänkt kranskärlssjukdom aktivt utfrågas om eventuellt bruk av Viagra. Detta är särskilt viktigt då patienter söker sjukvården för akuta bröstsmärtor som misstänkts vara koronart utlösta. Läkemedelsverket har tidigare understrukit detta och läkemedelsföretaget Pfizer AB har aktivt informerat ambulanssjukvården. Budskapet förefaller inte fått fullständigt genomslag, vilket illustreras av nedanstående biverkningsrapport.

En 80-årig man med behandlad hypertoni, prostatacancer och genomgånget subduralhematom ordinerades Viagra. Tre timmar efter intag av Viagra med åtföljande samlag utvecklade han bröstsmärtor med utstrålning till vänster arm samt andnöd. Ambulans rekvirerades och i ambulansen behandlades mannen med nitroglycerin. Vid ankomsten till sjukhuset var hans systoliska blodtryck endast 60 mm Hg, vilket normaliserades efter intravenös vätsketillförsel. Efter ett dygn avled mannen av hjärtruptur.

Det går inte att fastslå att mannens hjärtinfarkt utlöstes av Viagra eftersom samlaget i sig skulle kunna ha framkallat infarkten. Det tidsmässiga sambandet kan också vara slumpartat. Däremot är det högst sannolikt att det låga blodtrycket, som måste ha förvärrat infarkten, uppkom genom en interaktion mellan Viagra och nitroglycerin. I detta fall genomfördes en kontraindicerad behandling trots varningar.

Läkemedelsverket uppmanar nu sjukvården att följa givna rekommendationer. Läkemedelsverket önskar att sjukvården även fortsättningsvis rapporterar misstänkta biverkningar, inklusive hjärtinfarkt, av Viagra och andra nya läkemedel.

Björn Beermann

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies