Östrioltabletter ökar risken för endometriecancer

den 28 juni 1999

En fall-kontrollstudie (1) som utgår från Institutionen för Medicinsk Epidemiologi på Karolinska Institutet och som publicerades i tidskriften The Lancet 29 maj 1999 visar att användning av östrogentabletter som innehåller östriol fördubblar risken för endometriecancer.

Östrioltabletter används huvudsakligen av äldre kvinnor för att lindra besvär från slidan, urinröret och blåsan som beror på brist på östrogener. Behandlingen kan också förebygga urinvägsinfektioner. Östrioltabletter används av cirka 80 000 kvinnor i Sverige.

Åren närmast efter menopaus används mot övergångsbesvär som blodvallningar och svettningar i regel potentare östrogenpreparat. Dessa ges regelmässigt tillsammans med ett gestagen för att förhindra uppkomst av endometriecancer.

Hur stor är risken?

Fall-kontrollstudien visar att risken för endometriecancer ökar påtagligt vid behandling med oralt östriol. Risken ökar med behandlingstiden. Odds Ratio (OR) var vid behandling <5 år 1,7 (95% CI 1,3-2,3) och >5 år 3,0 (2,0-4,4).

Cancer i livmoderslemhinnan är en sällsynt sjukdom. Författarna har beräknat att en kvinna av hundra som behandlats under tio år kan få endometriecancer av behandlingen. Studien visar också att de tumörer som uppstått under behandlingen i allmänhet var högdifferentierade och begränsat invasiva. Överrisken gick tillbaka snabbt efter utsättande av behandlingen och var försvunnen efter mer än ett års behandlingsuppehåll.

Ingen ökning av risken sågs bland kvinnor som använt lokal östrogenbehandling med vagitorier eller vaginalkräm.

Läkemedelsverkets rekommendationer

För patienter som står på Ovesterin eller Oestriol i tablettform kan någon av följande åtgärder vidtas för att minska risken:

  1. Byte till beredningsformer som tillförs via slidan. Dessa beredningsformer är receptfria.
  2. Tillägg av gestagen, vilket erfarenhetsmässigt skyddar mot cancer i livmoderslemhinnan.
  3. Om besvären är lindriga och om upprepade urinvägsinfektioner inte förekommit kan behandlingen upphöra.
  4. Om patienten ändå av något skäl föredrar att fortsätta behandlingen med tabletter bör hon snarast kontakta en specialist vid eventuell blödning. Blödning är det första symtomet på att livmoderslemhinnan kan vara onormalt påverkad.

Läkemedelsverket kommer att kontakta de företag som saluför Ovesterin och Oestriol tabletter för införande av varningar i patientinformation och katalogtexter.

Litteratur

  1. Weiderpass E, Baron, Adami HO, Magnusson C, Lindgren A, Bergström R et al. Low-potency oestrogen and risk of endometrial cancer: a case-control study. Lancet 1999;353:1824-8.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies