Psoriex – Nytt fall av olaglig försäljning

den 11 maj 1999

En ny salva som säljs olagligt har upptäckts. Salvan heter Psoriex och innehåller samma kortisonderivat som Psorial salva.

Läkemedelsverket redogjorde i Information från Läkemedelsverket 1998:6 för hur Psorial salva och ett par hudvårdsprodukter sålts olagligt. Vid analys visade sig dessa produkter innehålla såväl halcinoid - en grupp IV-kortikosteroid - som triamcinolonacetonid - en grupp II-steroid. Via en privatperson har

Läkemedelsverket nu fått veta att en annan produkt, Psoriex, säljs på samma sätt med närmast identiska anvisningar om användning. Analys av insänt prov av Psoriex visar att denna salva också innehåller halcinoid och triamcinolonacetonid.

Liksom för Psorial anges indikationerna för Psoriex vara:

"…psoriasis och en hel rad av eksem som t ex böjveckseksem, toalettsitseksem, handeksem, eksem på fötter, allergiskt eksem, rosacea, husmorseksem, atopiskt eksem, bältros med flera".

Särskilt anmärkningsvärt utöver vissa av de angivna indikationerna är att man anger en särskild dosering för barn under tio år och dessutom i informationsbladet påpekar att "ju yngre man är, desto bättre och snabbare resultat får man". I detta fall är än så länge försäljaren okänd.

Läkemedelsverket har i ett pressmeddelande varnat för den nya produkten och de följder som kan uppstå vid användning. Produkter som innehåller kortikosteroider grupp II-IV är alltid receptbelagda, och patienten måste instrueras noggrant om hur de skall användas och vilka risker som eventuellt kan vara förknippade med bruk av dessa. För övrigt kan sägas att kompositionen av Psoriex och övriga liknande produkter är egendomlig. I en salva som redan innehåller en grupp IV-steroid, förefaller tillsatsen av en grupp II-steroid överflödig. Inga liknande kombinationspreparat finns godkända.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies