ACE-hämmare skall ej användas under graviditet

den 8 juni 2006

Denna vecka publiceras i New England Journal of Medicine en studie, som funnit att blodtryckssänkande läkemedel av typen ACE-hämmare som givits under tidig graviditet tycks orsaka ökad risk för allvarliga missbildningar.

Studien omfattar 209 nyfödda barn vars mödrar behandlats med ACE-hämmare (läkemedel som innehåller kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril, kinapril, cilazapril, fosinopril, och trandolapril) under graviditetens första tre månader och som jämförelse studerades cirka 29 507 barn till mödrar, som inte fått sådan behandling. Risken för missbildningar var högre i gruppen som exponerats för ACE-hämmare (relativ risk 2,7 med ett 95 % konfidensintervall 1,7-4,3).

Resultaten innebär att ungefär en kvinna av tjugo som använt ACE-hämmare under tidig graviditet kan riskera att föda ett barn med allvarlig missbildning.

I Sverige gäller sedan tidigare rekommendationen att ACE-hämmare inte skall användas under graviditet. Så snart graviditet konstateras rekommenderas byte till annat blodtryckssänkande läkemedel.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Externa länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies