Ändring av förskrifter och allmänna råd angående parallellimport

den 12 juni 2006

Den nya föreskriften LVFS 2006:9 är tagen och träder i kraft den 15 juni. På grund av det har ansökningsblanketten ”Ansökan om godkännande av parallellimporterat läkemedel för försäljning” omarbetats. 

 


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies