Ändring i Radio- och TV-lagen rörande reklam

den 25 juli 2006

Riksdagen har beslutat att ändra en bestämmelse i Radio- och TV-lagen.

Reklam för sådan medicinsk behandling som endast är tillgänglig efter
ordination får enligt den ändrade bestämmelsen inte sändas i TV om det inte rör sig om sponsring där endast företagets namn främjas. Enligt bestämmelsen gäller sedan tidigare att försäljningsprogram för läkemedel eller för medicinsk behandling inte får sändas i TV.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies