Ändring i lagen om handel med läkemedel

den 25 juli 2006

Riksdagen har beslutat att ändra två bestämmelser i lagen om handel med läkemedel.

Ändringen gäller främst definitionen av vilka varor som skall omfattas av apoteksmonopolet. Definitionen blir nu densamma som i läkemedelslagen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies