Ändring i regelverket för kliniska prövningar

den 12 april 2006

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel för humant bruk (LVFS 2003:6); 2006:1

Genom ändringen införlivas kommissionens direktiv 2005/28/EG om god klinisk sed i fråga om prövningsläkemedel för humant bruk i svensk rätt. Direktivet bygger på ICH-riktlinjen om god klinisk sed.

Ändringen av föreskriften innebär vissa förtydliganden av vad som redan tidigare tillämpats i praxis.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Mer om kliniska prövningar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies