Ändringar i läkemedelslagstiftningen antagna av riksdagen

den 7 april 2006

Riksdagen beslutade den 5 april 2006 att anta regeringens förslag till ändringar i läkemedelslagstiftningen.

Lagändringarna grundar sig på EU-direktiv och syftar till att förenkla och förtydliga kraven för att godkänna läkemedel för försäljning. Ytterligare ett syfte med ändringarna är att utveckla den inre marknaden för läkemedel i EU.

Ändringarna i läkemedelslagen innebär bland annat att:

  • definitionen av begreppet läkemedel vidgas. Bland annat kommer homeopatika att räknas som läkemedel. 
  • det blir förbjudet att marknadsföra receptbelagda läkemedel till allmänheten 
  • Läkemedelsverket får tillsyn över marknadsföringen av läkemedel. Detta gäller även marknadsföring som förekommer i TV och som i dag övervakas av Konsumentombudsmannen (KO).

Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2006.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies