Ändringsföreskrift om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter

den 18 september 2006

En ny föreskrift, LVFS 2006:15, med ändringar av regler för hårfärgningsämnen har nu börjat gälla. Föreskriften är ett införlivande av Kommissionens direktiv 2006/65/EG i svensk lagstiftning. Ändringarna av reglerna är ett led i Kommissionens hårfärgsstrategi som syftar till att alla hårfärgämnen ska vara säkerhetsvärderade.

På bilagan över förbjudna ämnen har 22 hårfärgämnen förts upp. Ämnena förbjuds för att industrin inte har kommit in med säkerhetsdokumentation.

De 22 förbjudna ämnena har fått numren 1212-1233. Fyra av dessa ämnen har flyttats från bilaga 2 del 2. Som en följd av detta får de tidigare referensnumren 1212-1214 i bilagan referensnumren 1234-1236.

För övriga ämnen som finns i bilaga 2 del 2 förlängs datumet för ämnenas provisoriska tillåtande till den 31 december 2007.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies