Återhållsamhet vid nyinsättande av läkemedelsavgivande stentar

den 5 oktober 2006

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket manar till återhållsamhet med nyinsättande av läkemedelsavgivande stentar.

Med anledning av artiklarna angående läkemedelsavgivande stentar i Expressen, DN och SVD den 5 oktober vill Socialstyrelsen och Läkemedelsverket avge en kommentar.
 
Till dem som redan idag har en inopererad stent är beskedet att ballongvidgning med stent är en bra behandlingsmetod mot förträngningar i kranskärlen. Under de senaste åren har nya läkemedelsavgivande stentar fått ökad användning eftersom de minskar risken för att man får en ny förträngning i det behandlade kärlet.

Vid långtidsuppföljning av behandlingen med läkemedelsstentar har under den senaste månaden framkommit misstanke om en liten ökad risk för blodproppsbildning. Efter behandling med stent ges alltid blodproppsförebyggande läkemedel. Det är väsentligt att behandlande läkare gör en avvägning av hur länge och i vilken omfattning man ska tillföra dessa läkemedel. Patienten ska inte på eget bevåg avsluta den blodproppsförebyggande medicineringen.
 
De nationella riktlinjerna för hjärtsjukvården revideras för närvarande och frågan om användning av läkemedelsstent kommer att behandlas inom ramen för det arbetet. Den aktuella kunskapen kring behandlingen med läkemedelsavgivande stentar ska värderas av Sveriges främsta medicinska experter inom området. Därefter kommer Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer.

Läkemedelsverket har noterat rapporteringen rörande sena komplikationer med läkemedelsavgivande stent. Verket följer noggrant studier rörande stentar, bland annat genom uppgifterna i kvalitetsregistret SCAAR (Svenska Coronar Angiografi- och Angioplastik Registret). Läkemedelsverket anser att det aktuella kunskapsläget är sådant att det i dagsläget inte finns skäl att förbjuda marknadsföringen av produkten.

I avvaktan på de nya nationella riktlinjerna för hjärtsjukvården rekommenderar Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, med hänvisning till försiktighetsprincipen, att sjukvården bör vara återhållsam med nyinsättande av dessa läkemedelsavgivande stentar.

Bo Lindblom
Chef för Hälso- och
sjukvårdsavdelningen,
Socialstyrelsen  
Lennart Philipson
Direktör, medicintekniska
verksamhetsområdet,
Läkemedelsverket


    
    


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontaktpersoner

Christina Kärvinge, chef vid enheten för medicinska riktlinjer och prioriteringar 0708-804518

Professor Lars Grip, Sahlgrenska universitetssjukhuset; 070-525 29 04

Professor Lars Wallentin UCR, Uppsala Universitetssjukhus; 018-6119507

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies