Avgiftsförändringar som gäller från och med 2006-07-01

den 3 juli 2006

Följande förändringar har skett i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

  • Ändringar med anledning av ändringarna i läkemedelslagstiftningen som trädde i kraft den 1 maj 2006 ( prop 2005/06:70 ). Några fel har upptäckts i denna under rubrikerna, Sverige agerar referensland i den decentraliserade proceduren, human- och veterinärläkemedel. Önskemål om justering av dessa fel har framförts till regeringen. En justering av felen väntas därför inom kort.

  • Generell sänkning av ansöknings- och årsavgifter för veterinärläkemedel. En anpassning mot EMEA:s avgiftsstruktur där ansökningsavgiften för ett veterinärläkemedel är 50% av ett humanläkemedel och årsavgiften är 33 % av humanläkemedel.

  • Delad avgift för ändring av receptstatus där receptstatus ny produkt är 70.000 kr och receptstatus övriga är 10.000 kr.

  • Två ansökningsavgifter för parallellimport blir en enda på 13.000 kr

 
 
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies