Avregistrering av Narcanti (naloxon) injektionsvätska 0,02 mg/ml och 0,4 mg/ml

den 12 januari 2006

Narcanti injektionsvätska 0,02 mg/ml och 4 mg/ml avregistreras på företagets begäran. Narcanti är en antidot som används vid opioidöverdos och postoperativ opioidbetingad andningsdepression.

Narcanti (naloxon) injektionsvätska 0,02 mg/ml och 0,4 mg/ml är en antidot som används vid opioidöverdos och postoperativ opioidbetingad andningsdepression. Tillverkningsproblem/ leveranssvårigheter har förekommit länge och företaget BMS har nu beslutat att upphöra med produktionen. Det finns generiska alternativ i vissa europeiska länder, men inte i Sverige.

Styrkan 0,4 mg/ml är avsedd för vuxna och används framför allt på akutmottagningar, intensivvårdskliniker, operations- och uppvakningsavdelningar samt ingår i akutväskor i t.ex. ambulanser. Nuvarande lager beräknas räcka till slutet av januari.

Den lägre styrkan 0,02 mg/ml används till barn. För denna har BMS haft mer långvariga tillverkningsproblem. Apoteket AB har tillverkat denna styrka som ex tempore-beredning sedan minst ett par år tillbaka.

Licensansökan görs på sedvanligt sätt för naloxonpreparat godkända i andra europeiska länder. För att undvika brist på naloxon kommer Apoteket AB också att som ersättning för Narcanti tillverka både naloxon 0,02 mg/ml och 0,4 mg/ml som ex tempore-beredningar.
 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies