Behandling av alkoholberoende - ny rekommendation

den 19 december 2006

Rekommendationer för läkemedelsbehandling av alkoholberoende utarbetades vid ett expertmöte 26 oktober 2006. Disulfiram, akamprosat och naltrexon har alla en plats i terapin.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies