Behandling av psoriasis - ny rekommendation

den 15 november 2006

Behandlingsrekommendationer för behandling av psoriasis utarbetades vid ett expertmöte 4–5 april 2006. Syftet med mötet var bland annat att diskutera de nya så kallade biologiska läkemedlens plats i terapin. En SBU Alert-rapport om biologiska läkemedel vid måttlig till svår psoriasis publiceras också inom kort.

 
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies