Biverkningsrapportering 2005

den 12 december 2006

Läkemedelsverket presenterar årsstatistik från den nationella spontanrapporteringen av läkemedelsbiverkningar för humanläkemedel under 2005 - se länk till höger.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies