Debattsvar: Läkemedelsverket bidrar till ökad kunskap om naturläkemedel

den 13 november 2006

I en debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning (UNT) den 10 november ifrågasätts Läkemedelsverkets opartiskhet. Detta sedan vi informerat om att patienter drabbats av allvarliga överkänslighetsreaktioner efter att de tagit Echinaceapreparat mot förkylning. Vi anser emellertid att det är viktigt att informera om allvarliga biverkningar för ett naturläkemedel som har en mycket spridd användning, men som sannolikt av många uppfattas som biverkningsfritt.

I en debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning (UNT) den 10 november ifrågasätts Läkemedelsverkets opartiskhet. Detta sedan vi informerade på vår hemsida om att patienter drabbats av allvarliga överkänslighetsreaktioner efter att de tagit Echinaceapreparat mot förkylning. Avsikten med informationen var att berätta att texten i produktinformationen skärpts för godkända naturläkemedel som innehåller Echinacea. I informationen på hemsidan gavs exempel på vilken typ av reaktioner det skulle kunna innebära.

Anledningen till ändringen i produktinformationen är såväl biverkningsrapporter som inkommit till Läkemedelsverket som uppgifter i publicerade rapporter i vetenskapliga tidskrifter. Vi anser att det är viktigt att informera om allvarliga biverkningar för ett naturläkemedel som har en mycket spridd användning, men som sannolikt av många uppfattas som biverkningsfritt. Avsikten är inte att skrämma till minskad användning utan istället att bidra till ökad kunskap om att naturläkemedel i vissa fall kan ge biverkningar – på samma sätt som vanliga läkemedel och livsmedel också i vissa fall kan ge biverkningar.

Tyvärr går inte alltid det avsedda budskapet fram till media och därmed inte till allmänheten. Kritik kan riktas mot såväl formuleringen av den ursprungliga informationen på Läkemedelsverkets hemsida som mot den tolkning som gjorts i några tidningar. Detta kan hänga samman med den spridda felaktiga uppfattningen att det som kommer från naturen är biverkningsfritt.

Läkemedelsverkets uppfattning är dock fortfarande att godkända naturläkemedel som innehåller Echinacea är säkra att använda för avsedda ändamål med nuvarande kunskap.

Författarna till debattartikeln spekulerar i att Läkemedelsverket skulle ha ett intresse av att se en ökad användning av ”kemiska symtomatiska receptfria OTC-läkemedel” samt att detta skulle bero på att Läkemedelsverket till största delen är finansierat av avgifter från läkemedelsindustrin. Så är naturligtvis inte fallet. En snabb titt på vår hemsida visar också att varningar om biverkningar för vanliga läkemedel är väldigt många fler än varningar för biverkningar av naturläkemedel. Dessutom är det så att Läkemedelsverkets arbete med naturläkemedel finansieras av särskilda avgifter från naturläkemedelsindustrin.
 
Echinaceapreparaten är naturläkemedel med lindring av symtom vid förkylning som användningsområde. En av Läkemedelsverkets uppgifter är att göra värderingar av säkerheten för såväl naturläkemedel som läkemedel och att informera om allvarliga biverkningar då det anses motiverat.


Maria Szirmai
Direktör Läkemedelsnära produkter
Läkemedelsverket

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies