Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt

den 25 januari 2006

Läkemedelsverket publicerar idag nya behandlingsrekommendationer för kronisk hjärtsvikt. Tidig diagnos och korrekt behandling kan avsevärt förbättra prognosen och patientens livssituation.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies