Dos av aciklovir och valaciklor ska minskas vid nedsatt njurfunktion

den 17 oktober 2006

En revidering av doseringsanvisningarna vid nedsatt njurfunktion för Zovirax tabletter vid herpesinfektioner, för Valtrex tabletter vid herpesinfektioner och för profylax mot CMV-infektioner pågår för närvarande och blir därefter aktuell att genomföra för samtliga perorala aciklovirprodukter på marknaden. Läkemedelsverket vill åter uppmana till hänsynstagande till möjligheten av nedsatt njurfunktion framför allt hos äldre patienter men också hos tidigare friska patienter vars njurfunktion påverkats av pågående sjukdom.

Aciklovir och dess s k prodrug valaciklovir (som spjälkas till aciklovir och valin i tarmslemhinnan och ger högre biotillgänglighet för aciklovir vid peroral behandling) ingår i läkemedel som är godkända för behandling/profylax av herpesinfektioner och  cytomegalvirusinfektioner. Aciklovir för peroralt bruk ingår i Zovirax, Aciclovir Merck NM och Aciclovir Ranbaxy. Valaciklovir ingår i Valtrex.

Det är ovanligt med biverkningar av behandling med aciklovir och valaciklovir, men allvarliga neurotoxiska symtom kan förekomma hos patienter med nedsatt njurfunktion. I det svenska biverkningsregistret SWEDIS finns ett betydande antal rapporter om neurologiska och psykiska biverkningar såsom konfusion, hallucinationer och krampanfall.

Läkemedelsverket har tidigare informerat om neurologiska och psykiska biverkningar av aciklorvir och valaciklovir i Information från Läkemedelsverket 1:2001. I behandlingsrekommendationerna för herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner från 2005 poängteras vikten av adekvat hydrering och kontroll av njurfunktionen samt att anpassning av dosen bör ske vid nedsatt njurfunktion. Produktresumétexten har nyligen stärkts vad gäller kumulationsrisken och följderna av det.

Sedan doseringsanvisningen för Zovirax tabletter har ändrats kommer doseringen att ändras också för andra godkända perorala aciklovirpreparat. Information om de uppdaterade doseringsanvisningarna för aciklovir och valaciklovir kommer att ges så snart den nu pågående utvärderingen har avslutats.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies