Doxyferm enda tablett med innehåll av doxycyklin

den 30 november 2006

Efter sista november 2006 tillhandahåller Pfizer AB inte längre Vibramycin (doxycyklinkaragenat) tabletter 100 mg. Doxycyklin i tablettform kommer därefter att finnas i Doxyferm tabletter som dock innehåller doxycyklinmonohydrat. Det finns risk för minskad absorption och sänkt plasmakoncentration av Doxyferm (doxycyklinmonohydrat) hos patienter som saknar produktion av saltsyra, eller som behandlas med läkemedel som hämmar saltsyrasekretionen i ventrikeln.

Pfizer har tillverkat Vibramycin med doxycyklin som saltet karagenat enbart för den svenska marknaden. Nu upphör tillverkningen av doxycyklinkaragenat och därför tillhandahåller Pfizer efter den sista november 2006 inte längre Vibramycin tabletter 100 mg. Doxycyklin kommer därefter att finnas i tablettform som Doxyferm, som innehåller doxycyklinmonohydrat. Vibramycin oral suspension, som finns kvar på marknaden, innehåller doxycyklin i form av hyclat.

Det finns risk för minskad absorption och sänkt plasmakoncentration av Doxyferm (doxycyklinmonohydrat) hos patienter som saknar produktion av saltsyra, eller som behandlas med läkemedel som hämmar saltsyrasekretionen i ventrikeln. I en studie behandlades friska försökspersoner med omeprazol 40 mg dagligen i en vecka. Sedan intog de en singeldos doxycyklinmonohydrat. Resultatet blev en reduktion av doxycyklins AUC med 44 procent och Cmax med 56 procent. Den kliniska betydelsen av minskad absorption är dock inte klarlagd. Denna interaktion har inte setts med karagenatet.

I gruppen protonpumpshämmare (PPI) finns omeprazol, lansoprazol och pantoprazol som säljs på recept såväl som receptfritt. Förskrivare och expedierande farmaceuter bör uppmärksamma att en patient som har behov av behandling med doxycyklin kanske medicinerar med PPI. Tydlig information till patienten om risken för interaktion är också viktig för att patienten inte ska påbörja en egenvårdsbehandling med PPI under antibiotikakuren. Risken för interaktion beskrivs även i produktresumén och bipacksedeln för Doxyferm. 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies