Duplikatansökan med hänvisning till produkt godkänd före 1 maj 2006

den 1 november 2006

Även så kallade duplikatansökningar måste uppfylla de krav som anges i gällande direktiv och förordningar och som införlivats i svensk lagstiftning den 1 december 2005 och den 1 maj 2006. Nu finns en blankett och anvisningar för duplikatansökningar publicerade på webbplatsen.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies