Echinaceapreparat för lindring av symtom vid förkylning kan ge allvarliga överkänslighetsreaktioner

den 18 oktober 2006

Echinacea, röd solhatt, ingår ensamt eller i kombination med andra växter i ett flertal godkända naturläkemedel för lindring av symtom vid förkylning. Under senare år har Läkemedelsverket fått in rapporter om allvarliga överkänslighetsreaktioner i form av t.ex. anafylaxi och angiödem (svullnad av ansikte och slemhinnor i mun och svalg) i samband med intag av Echinacea-produkter.

Också i andra länder har biverkningar av motsvarande slag rapporterats och uppgifter om detta har publicerats i litteraturen (1–4).

Den tidigare biverkningstexten om överkänslighetsreaktioner har nu skärpts och uppgift om risken för allvarliga  sådana reaktioner (angioödem, andningspåverkan och blodtrycksfall) har införts i produktinformationen för godkända naturläkemedel som innehåller Echinacea. 

Om svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd eller svårigheter att svälja uppträder ska behandlingen avslutas och kontakt med sjukvården tas omedelbart. 

Referenser

1.  Mullins RJ, Heddel R. Adverse reactions associated with Echinacea: The Australian experience. Ann Allergy Asthma Immunol, 2002 Jan;88(1):42-51.
2.  Taylor JA, Weber W, Standish L, et al. Efficacy and safety of Echinacea in treating upper respiratory tract infections in children. A randomized controlled trial. JAMA 2003;290 (21):2824–30.
3.  Adverse reactions to complementary medicines (ref. 5 Aust Adv Drug Reactions Bulletin. 1999;18:3. Allergic reactions with Echinacea).
Se www.tga.gov.au/adr/aadrb/aadr0502.htm ref.5. Aust Adv Drug Reactions Bulletin. 2005;24:1.
4.  Huntley, Thompson & Ernst. The safety of herbal medicinal products derived from Echinacea species: a systematic review. Drug Safety, 2005;28(5);387–400.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies