Elidel och Protopic skall användas med försiktighet

den 27 mars 2006

Den europeiska läkemedelmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, har utrett säkerheten för Elidel (pimekrolimus) och Protopic (takrolimus).

Läkemedlen är godkända för behandling av atopiskt eksem. Utredningen initierades för att värdera om det föreligger ett samband mellan läkemedlen och hudcancer samt lymfkörteltumörer.

I sin slutsats konkluderar CHMP att nyttan med läkemedlen överväger riskerna men att läkemedlen bör användas med försiktighet. Tillgängliga data tillåter ingen slutsats om huruvida läkemedlen är orsak till rapporterade cancerfall eller ej. För att fortsatt belysa säkerheten har CHMP krävt att de ansvariga läkemedelsföretagen samlar in ytterligare forskningsdata om säkerheten på lång sikt. CHMP krävde också att produktinformationen skall ändras för att öka medvetenheten hos patienter och förskrivare om möjliga risker med användningen. Detta innebär i korthet att

  • läkemedlen endast skall användas i andra hand, när behandling med kortisonsalva eller kräm inte är lämpligt eller inte har effekt
  • läkemedlen inte skall användas sammanhängande under lång tid
  • läkemedlen endast skall strykas på hudförändringarna i ett tunt lager
  • endast läkare med erfarenhet av diagnos och behandling av atopiskt eksem skall inleda behandlingen

Patienter som behandlas med läkemedlen rekommenderas inte förändra sin behandling utan att ha diskuterat med sin läkare.

Sjukvården kommer att få detaljerad information via informationsbrev inom den närmaste veckan.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies