Färgämnen i läkemedel kan i sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner

den 27 oktober 2006

Färgämnen i läkemedel kan i sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner, som exempelvis klåda och hudutslag. Om man vet att man är överkänslig mot något färgämne är det därför viktigt att kontrollera läkemedlets innehållsförteckning innan man börjar använda läkemedlet.

Färgämnen i läkemedel tillsätts av två skäl. Dels vill man dölja t.ex. det flammiga utseende som många tabletter har och dels vill man minska risken för förväxling av tabletter eller kapslar. Det är vanligt att olika preparat med samma aktiva substans innehåller olika färgämnen. Olika styrkor av samma läkemedel kan också skilja sig med avseende på innehållet av färgämnen.

Information om vilka färgämnen och andra tillsatsämnen som ett läkemedel innehåller finns i bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen.

Bipacksedlar finns att läsa här på Läkemedelsverkets webbplats och på Fass.se (www.fass.se).

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies