Förändringar i tillståndsgivning för foderblandare som hanterar antibiotika och övriga läkemedel

den 28 juni 2006

Svenska foderblandare som hanterar läkemedelssubsstanser för att blanda i foder har tidigare inspekterats av Läkemedelsverket samt innehaft partihandelstillstånd. Partihandelstillstånden har gällt anskaffning och lagerhållning av antibiotika och övriga läkemedel som sedan ska blandas med djurfoder. 

I dialog mellan Läkemedelsverket och Jordbruksverket, som bedriver generell tillsyn av foderblandare, har Läkemedelsverket beslutat att inte längre inspektera foderblandare. Partihandelstillstånd kommer inte heller att medges eller förnyas för foderblandare. Läkemedelsverket kommer dock att ta del av Jordbruksverkets tillståndsgivning. 

 


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies