Förnyad europeisk värdering av NSAIDs

den 26 september 2006

De europeiska läkemedelsmyndigheterna informerar idag via EMEA att den vetenskapliga kommittén, CHMP, skall göra en uppdaterad värdering av effekt och säkerhet för så kallad icke-selektiva NSAIDs* eftersom nya data föreligger.

Den utvärdering som gjordes hösten 2005 utmynnade i en rekommendation enligt nedanstående punkter. Man beslutade även att noggrant följa kunskapsutvecklingen. Den aktuella kompletterande utvärderingen är ett led i denna uppföljning.

Tills denna kompletterande utredning är slutförd gäller samma rekommendation som tidigare, dvs.

  • Patienter skall fortsätta sin pågående behandling som rekommenderat
  • Lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid bör eftersträvas

 

* diklofenak, etodolak, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, ketorolak, meloxikam, nabumeton, naproxen, nimesulid och piroxikam. 
 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies