Försäljning av receptfria växtbaserade läkemedel

den 13 november 2006

Apoteksutredningen föreslår i ett delbetänkande att receptfria växtbaserade läkemedel ska få säljas av den som fått Läkemedelsverkets tillstånd. Förändringarna i lagstiftningen föreslås träda i kraft i juli 2008.

I dag lämnade Apoteksutredningen (Utredningen om detaljhandel med läkemedel m.m.) över ett delbetänkande om försäljning av växtbaserade läkemedel till socialminister Göran Hägglund.

Utredningen föreslår att receptfria växtbaserade läkemedel ska få säljas av den som fått Läkemedelsverkets tillstånd. Enligt utredningen blir Läkemedelsverkets roll, förutom att bevilja tillstånd, också att ansvara för tillsynen över försäljningen samt att utfärda föreskrifter.

Förändringarna i lagstiftningen föreslås träda i kraft 1 juli 2008. Den som är intresserad av att sälja receptfria växtbaserade läkemedel bör avvakta med att ansöka om tillstånd till dess att de eventuella förändringarna i regelverken har genomförts. Läkemedelsverket kan i nuläget, enligt gällande regelverk, inte ge tillstånd till försäljning av läkemedel i detaljhandeln.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies