Fortsätt följa rekommendationerna för influensavaccination

den 10 november 2006

Läkemedelsverket har tagit del av företagets utredning av israeliska dödsfall efter influensavaccinering. Inga anmärkningar görs på kvaliteten av den aktuella vaccinsatsen. Läkemedelsverket rekommenderar fortsatt influensavaccinering till medicinska riskgrupper med de vacciner som är godkända i Sverige.

Den 23 oktober rapporterade Läkemedelsverket om dödsfall som inträffat i Israel efter influensavaccinering.  Företaget Sanofi-Pasteurs vaccin användes och företaget har nu utvärderat det inträffade. Utredningen visar att den tillverkningssats som användes vid vaccinationerna i Israel uppfyller gällande krav på kvalitet.

I Sverige saluförs det aktuella vaccinet under namnen Vaccin mot influensa (SBL) och Vaxigrip (Sanofi-Pasteur). Den vaccinsats som användes i Israel har inte funnits tillgänglig i Sverige. Inte heller ingår några delar av vaccinsatsen i något influensavaccin tillgängligt på den svenska marknaden. Läkemedelsverkets rekommenderar även fortsättningsvis vaccinering mot influensa med de vacciner som är godkända i Sverige, inklusive Vaxigrip och Vaccin mot influensa (SBL).

Israel har sedan två veckor återupptagit vaccinationsprogrammet för influensa.

Årlig vaccination av riskgrupperna rekommenderas

Den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa är årlig vaccination av de medicinska riskgrupperna. Enligt ”Socialstyrelsens allmänna råd avseende influensavaccination”  är vaccination värdefull för följande grupper:

  • Patienter med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, i synnerhet de med hjärtsvikt och nedsatt lungfunktion.
  • Personer över 65 år. Indikationen ökar med stigande ålder och vid underliggande kronisk sjukdom

Socialstyrelsen rekommenderar även patienter med andra kroniska sjukdomar som diabetes mellitus eller gravt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering) vaccination mot influensa, men värdet av vaccinationen är inte lika väl dokumenterat som för de ovan nämnda grupperna. All vaccination är frivillig och görs efter individuellt ställningstagande.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies