Ger Propecia nedsatt sexuell funktion efter avslutad behandling?

den 11 december 2006

Det är känt sedan tidigare att nedsatt sexuell funktion kan förekomma under behandling med Propecia, som används mot manligt håravfall. Läkemedelsverket följer nu upp uppgifter på Internet om kvarstående nedsatt funktion också sedan behandlingen har avslutats.

Propecia, som innehåller finasterid, godkändes 1998 för behandling av manligt håravfall. Den aktiva substansen finasterid förekommer också i Proscar, som är avsett för behandling av godartad prostataförstoring. Dosen finasterid är fem gånger högre för Proscar än för Propecia. Båda läkemedlen marknadsförs av företaget MSD. Ytterligare godkända produkter innehållande finasterid 1 mg är Propecia Orifarm och Finasterid Medis.

Inför godkännandet av Propecia bedömdes att erektil dysfunktion, ejakulationsstörningar inklusive minskad mängd sädesvätska och minskad könsdrift var mindre vanliga biverkningar, som förekom hos 1/100 – 1/1000 som behandlats i kliniska studier. Information om att dessa biverkningar beskrivits finns i produktresumén och i informationstexten i förpackningen.

Inför godkännandet av Propecia fanns inga data, varken från djurstudier eller från kliniska studier på män med håravfall, som talade för kvarstående problem. Inte heller i den uppföljning av säkerhetsdata, som Läkemedelsverket gör återkommande, baserat på rapporter inkomna till MSD eller direkt till Läkemedelsverket har någon signal identifierats om att symtomen på nedsatt sexuell funktion skulle kvarstå efter avslutad behandling. Efter att ha fått kännedom via Internet om att patienter drabbats av kvarstående nedsatt sexuell funktion efter avslutad behandling med Propecia har Läkemedelsverket begärt in en sammanställning från MSD av alla biverkningsrapporter som gäller påverkan på sexuell funktion hos män inklusive uppgift om symtomen i de enskilda fallen har gått tillbaka sedan behandlingen med Propecia har avslutats. Som tidigare gäller att effekt samt behandlingstidens längd kontinuerligt bör utvärderas av behandlande läkare. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies