Giftiga och skadliga ”naturprodukter” på världsmarknaden

den 4 september 2006

Internet och andra internationella marknader överflödas av erbjudanden om olika ”naturprodukter” som utlovas bringa bot av allehanda sjukdomar samt hälsa och lycka i allmänhet. Tyvärr är det i de flesta fall fråga om rena bedrägerier eftersom man inte bevisat de påstådda effekterna.

Situationen blir inte bättre av att produkterna många gånger är skadliga. I tabellen presenteras ett antal sådana växtprodukter som olika myndigheter identifierat under det senaste året.

Tabell I.

Som framgår av tabellen kan riskorsaken vara av skilda slag, giftiga växter, bakteriell kontamination, tillsatser av aktiva läkemedel samt giftiga tungmetaller.

Tungmetallerna bly, kvicksilver och arsenik förefaller vara speciellt vanliga i ayurvediska preparat, exempelvis fann man 2003 att  fjorton (20 %) av sjuttio ayurvediska preparat i Bostonområdet i USA innehöll höga halter av dessa metaller (3).

Detta visar med all tydlighet att det innebär påtagliga risker att köpa ”naturprodukter” som inte är godkända av Läkemedelsverket och speciellt ayurvediska preparat.

Källor

1. Health Canada. Advisories, Warnings And Recalls.

2. Varning för hög blyhalt i ayurvediskt preparat.

3. Saper RB, Kales SN, Paquin J. et al. Heavy metal content of ayurvedic herbal medicine products. JAMA, 2004;292 (23):2868-73

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies