Glukosamin uppmärksammat på nytt

den 27 februari 2006

I media har uppmärksammats en studie som publicerades i veckans nummer av New England Journal of Medicine, där glukosamins smärtlindrande effekt ifrågasätts.

Data från studien kan komma att diskuteras tillsammans med övrig dokumentation i den utredning av glukosamins effekt som för närvarande pågår inom EU i samband med en ansökan om godkännande för marknadsföring i ett stort antal europeiska länder. Det första glukosaminläkemedlet godkändes i Sverige 2002  för ”symtomlindring av lätt till måttlig artros”. 

I Sverige marknadsfördes glukosaminprodukterna under många år som kosttillskott men med påståenden om läkemedelseffekter, vilket innebär att produkten klassificeras som läkemedel.  2002 godkändes Artrox som första glukosaminprodukt som läkemedel. Numera finns ett drygt 10-tal glukosaminprodukter godkända i Sverige.

Läkemedelsverkets bedömning i samband med godkännandet var

”Glukosamin har en, jämfört med paracetamol och NSAID, långsamt insättande symptomlindrande effekt vid lätt till måttlig artros. Effekten ter sig måttlig, men studier av hög kvalitet som medger effektjämförelse med gängse farmakologisk behandling saknas. Den gynnsamma biverkningsprofilen är en fördel.”

Ovan nämnda ansökningsärende kommer sannolikt vara slutfört under första halvåret 2006 men tillsvidare kvarstår Läkemedelsverkets bedömning av glukosamins effekt och säkerhet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies