Gravida bör ej avbryta behandling mot depression utan att ha diskuterat med sin läkare

den 9 februari 2006

I dag diskuteras i flera medier en studie publicerad i tidskriften New England Journal of Medicin. I studien anges att behandling med SSRI-läkemedel under senare delen av graviditeten kan medföra en ökad risk för att det nyfödda barnet drabbas av försämrad syresättning direkt efter födelsen eftersom den normala anpassningen och öppningen av barnets lungblodkärl kan försvåras.

Studien har visat en ökning av risken för att detta problem uppstår hos det nyfödda barnet från cirka två på tusen graviditeter hos obehandlade mödrar till mellan 6-12 på tusen graviditeter där mamman behandlats med SSRI. Detta skulle betyda att 99% av de gravida som behandlas med SSRI-läkemedel inte drabbas.

Läkemedelsverket kommer att noggrant analysera studiens resultat och bedöma om dessa leder till någon ändring av dagens rekommendationer. Depression är ett allvarligt tillstånd som obehandlat kan få mycket allvarliga konsekvenser för såväl mor som barn vilket måste vägas in i bedömningen. Liksom vid all läkemedelsbehandling och inte minst vid behandling av gravida, måste en omsorgsfull risk-nytta bedömning göras i det individuella fallet inför ställningstagande till behandling.

Patienter rekommenderas att inte avbryta behandlingen utan att först ha diskuterat med sin läkare. Det är också viktigt att komma ihåg att snabbt avbruten behandling innebär risk för så kallade utsättningssymtom såsom t.ex. oro, ångest, yrsel och huvudvärk.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies