Hibernal tabletter avregistreras

den 31 oktober 2006

Aventis Pharma kommer att avregistrera Hibernal tabletter 25 mg och 100 mg på grund av produktionsnedläggning.

Aventis Pharma kommer att avregistrera Hibernal tabletter 25 mg och 100 mg på grund av produktionsnedläggning. Företaget har i dagsläget inte bestämt datum för avregistreringen, men det kommer att ske inom en nära framtid. Redan innan avregistreringen kommer tabletter med styrkan 25 mg inte att finnas tillgängliga (restnoteras).

Under en kortare tid får Apodospatienter istället tillgång till Largactil, som är motsvarande preparat godkänt i Norge. På så sätt förlängs omställningstiden för patienter som har behov av fortsatt neuroleptikaterapi med annat neuroleptikum. Patienter kan också få tillgång till annat klorpromazinpreparat på licens under en begränsad tid.

Hibernal tabletter godkändes i Sverige 1955.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies