Information till patienter med stent i hjärtats kranskärl

den 13 december 2006

Rapporter tyder på att läkemedelsavgivande stent skulle kunna medföra en liten överrisk för blodpropp i stentet. Det är därför viktigt att följa ordinationen av blodproppsförebyggande läkemedel. Du som har fått ett kranskärlsstent insatt och känner osäkerhet eller oro inför uppgifterna om denna överrisk, rekommenderas att ta kontakt med din hjärtläkare.

I Sverige behandlas drygt 15 000 patienter per år med stent för sina förträngningar i hjärtats kranskärl.

Stenten består av små rörformade metallnät som sätts in efter ballongvidgning av förträngningen. Avsikten är att förhindra att förträngningen återkommer.

Två typer av stent används, ett med och ett utan beläggning av läkemedel. Det med läkemedel ger långvarigare skydd mot återförträngning men vilket som väljs beror på förutsättningarna i det enskilda fallet. Alla patienter behandlas efteråt med en kombination av blodproppsförebyggande mediciner

Stentbehandling av kranskärlssjukdom ger som regel mycket gott resultat. Som vid all medicinsk behandling finns dock risk för både tidiga och sena komplikationer. Allvarligast är hjärtinfarkt med dödlig utgång. Risken för detta är låg, i en grupp av hundra behandlade patienter drabbas ungefär två varje år.

På senare tid har rapporter kommit som tyder på att läkemedelsavgivande stent skulle vara behäftade med viss överrisk för blodpropp i stentet vilket kan leda till hjärtinfarkt och även dödsfall. Enligt det svenska kvalitetsregistret för ballongvidgning (SCAAR), där alla stentbehandlade patienter finns med, verkar det som om den överrisken i så fall ligger på nivån 0,5 %, det vill säga en patient på två hundra skulle kunna drabbas. Det är därför viktigt att följa ordinationen av blodproppsförebyggande mediciner.

Du som har fått ett kranskärlsstent insatt och känner osäkerhet eller oro inför uppgifterna om denna överrisk, rekommenderas att ta kontakt med din hjärtläkare, i synnerhet om det gäller frågor kring den blodproppsförebyggande medicineringen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies