Informationstjänst om fågelinfluensa även på Internet

den 31 mars 2006

I dag publiceras webbplatsen www.fagelinfluensa.info som ett komplement till den myndighetsgemensamma telefontjänsten för information om fågelinfluensan.

Fågelinfluensa ger upphov till många frågor. Genom ett samarbete mellan ansvariga myndigheter ska det nu bli lättare för dig att få svar.

Sedan tidigare kan man ställa frågor och få svar om fågelinfluensa genom att ringa 020-20 20 00. I dag publiceras en webbplats som kompletterande informationstjänst.

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna, läsa fördjupningstexter samt få hjälp att komma i kontakt med de myndigheter som ansvarar för de olika frågorna.

De myndigheter som står bakom tjänsten är Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket och Krisberedskapsmyndigheten samt 21 länsstyrelser.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies