Inga ändringar i rekommendationer för influensavaccination för närvarande

den 23 oktober 2006

Läkemedelsverket anser att israeliska rapporter om dödsfall i samband med influensavaccination inte utgör något hinder för vaccination i Sverige.

Det israeliska hälsoministeriet har dragit in ett influensavaccin från företaget Sanofi-Aventis från den israeliska marknaden sedan fyra män i åldern 53 – 76 år avlidit inom sex dagar efter vaccination med en och samma tillverkningssats. Åtminstone tre av fyra hade medicinska riskfaktorer, till exempel hjärtåkomma, som föranleder att man rekommenderar vaccination mot influensa.

I Sverige saluförs det aktuella vaccinet under namnen Vaccin mot influensa (SBL) och Vaxigrip (Sanofi-Pasteur). Den tillverkningssats som använts i Israel finns dock inte på den svenska marknaden. Läkemedelsverket avvaktar resultatet från den utredning som pågår på det israeliska hälsoministeriet. Företaget Sanofi-Pasteur utreder också det inträffade.

Läkemedelsverket anser att det inträffade inte utgör hinder för vaccination med de satser som finns tillgängliga i Sverige. Också andra vaccin mot influensa finns tillgängliga i Sverige inför årets influensasäsong.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

För mer information, kontakta
Gunilla Sjölin-Forsberg,
enhetschef Biverkningsenheten,
tel: 0706 - 17 40 99, 018 - 17 46 00

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies