Kodein i normala doser till ammande mödrar kan i sällsynta fall ge farliga biverkningar hos barnet

den 19 december 2006

Hos en liten andel av befolkningen, vars leverenzymer snabbt omvandlar kodein till morfin, kan normala doser av kodein ge biverkningar som vid överdosering. Detta är särskilt viktigt att vara vaksam på för ammande mödrar som använder kodein eftersom det kan leda till att barnet får i sig farligt höga halter av morfin.

Kodein är ett smärtstillande läkemedel som används vid många olika smärttillstånd. I kroppen omvandlas kodein till morfin – och det är egentligen morfinet som ger den smärtdämpande effekten. Omvandlingen av kodein till morfin sker med hjälp av enzymer i levern. En liten andel av befolkningen har för mycket eller för lite av dessa leverenzymer. De får därför en förstärkt eller försvagad effekt av kodeinmedicineringen.
Personer som snabbt omvandlar kodein till morfin kan få biverkningar som vid överdosering. Ammande mödrar som använder kodein bör därför vara vaksamma på möjliga tecken på morfinöverdosering hos barnet.

Långsam och snabb omvandling av kodein till morfin

Personer som har en enzymuppsättning som långsamt och i liten grad omvandlar kodein till morfin kallas för ”långsamma metaboliserare” (metabolism = nedbrytning). Långsamma metaboliserare får en sämre smärtstillande effekt av kodein.
Personer som mycket snabbt omvandlar kodein till morfin kallas för ”ultrasnabba metaboliserare”. Ultrasnabba metaboliserare får en hög halt av morfin i blodet och löper ökad risk för biverkningar. Tecken på höga morfinhallter är knappnålsstora pupiller, försämrad andningsreflex och lågt blodtryck.

Vaksamhet vid amning

I normala fall, och i normala doser, är det ovanligt att ammande spädbarn får biverkningar när modern använder kodein. Men för ultrasnabba metaboliserare är det annorlunda; i Kanada har det inträffat ett dödsfall, där ett spädbarn avled efter att ha fått i sig höga doser kodein via bröstmjölken. Modern var ultrasnabb metaboliserare som medicinerade med kodein mot smärtor till följd av förlossningen.

Ammande mödrar som medicinerar med kodein bör använda lägsta möjliga dos, och noggrant observera barnet efter tecken på morfinöverdosering, såsom slöhet/sömnighet, små pupiller, amningssvårigheter, slapphet och påverkad andning. Vid sådana tecken ska man omedelbart kontakta sjukvården.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies