Kommissionen publicerar riktlinjer om risk för folkhälsan

den 13 juni 2006

Kommissionen har nu publicerat riktlinjer för definition av potentiell allvarlig risk för folkhälsan (samt djurhälsa och miljö). Riktlinjerna publicerades den 8 juni.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies